Strijelci

STRIJELCI

Puška Aleksandra Čubrilović

Puška Aleksandar Jaredić

Puška Marija Milošević

STRIJELCI

Puška Aleksandra Čubrilović

Puška Aleksandar Jaredić

Puška Marija Milošević

Pištolj Siniša Perić

Pištolj Siniša Perić

Puška Katarina Mitić

Pištolj Đorđe Perić

Puška Katarina Mitić

Pištolj Đorđe Perić

Pištolj Pavle Vukmanović

Puška Marko Ivanišević

Pištolj MIrko Dmitrić

Pištolj Pavle Vukmanović

Puška Marko Ivanišević

Pištolj MIrko Dmitrić

Puška Nikola Kovačević

Puška Žarko Lazić

Puška Žarko Lazić

Puška Nikola Kovačević

UPRAVA

Trener Živko Borojević

Sportski direktor Dragan Sekulić